top of page

המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף פועלת לקיום ועידה בינלאומית לקראת סוף 2023

בחודשים האחרונים פועלת המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף, בראשות רמזי רבאח, חבר הוועד הפועל של אש”ף ובכיר החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין (ראו נספח), לארגון ועידה בינלאומית נגד “האפרטהייד הישראלי”, הצפויה להתקיים בדרום אפריקה בסוף שנת 2023. מטרות הוועידה, על פי מארגניה, “בניית חזית עולמית נגד “האפרטהייד הישראלי”, בהשתתפות ערבית ובינלאומית נרחבת, שתאמץ אסטרטגיית פעולה וחזון משותף לפעול במישורים השונים כדי לגנות ולהחרים את ממשלת ישראל ולדרוש ממנה דין וחשבון על “פשעיה” נגד הפלסטינים, אדמתם, וזכויותיהם.
מרכז המידע למודיעין ולטרור

ניתוחים ומחקרים אחרונים: תגובות ישראל להפרות הרש״פ

חיפוש לפי:

תוצאות

9

המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף פועלת לקיום ועידה בינלאומית לקראת סוף 2023

בחודשים האחרונים פועלת המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף, בראשות רמזי רבאח, חבר הוועד הפועל של אש”ף ובכיר החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין (ראו נספח), לארגון ועידה בינלאומית נגד “האפרטהייד הישראלי”, הצפויה להתקיים בדרום אפריקה בסוף שנת 2023. מטרות הוועידה, על פי מארגניה, “בניית חזית עולמית נגד “האפרטהייד הישראלי”, בהשתתפות ערבית ובינלאומית נרחבת, שתאמץ אסטרטגיית פעולה וחזון משותף לפעול במישורים השונים כדי לגנות ולהחרים את ממשלת ישראל ולדרוש ממנה דין וחשבון על “פשעיה” נגד הפלסטינים, אדמתם, וזכויותיהם.
מרכז המידע למודיעין ולטרור
27.8.23

המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף פועלת לקיום ועידה בינלאומית לקראת סוף 2023

בחודשים האחרונים פועלת המחלקה למאבק בהפרדה הגזענית (האפרטהייד) באש”ף, בראשות רמזי רבאח, חבר הוועד הפועל של אש”ף ובכיר החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין (ראו נספח), לארגון ועידה בינלאומית נגד “האפרטהייד הישראלי”, הצפויה להתקיים בדרום אפריקה בסוף שנת 2023.
מרכז המידע למודיעין ולטרור
27.8.23

נערים פלסטינים “בשירות” ארגוני הטרור ביהודה ושומרון

ב-22 בנובמבר 2022, בעת כניסה מאובטחת של מתפללים ישראלים לקבר יוסף בשכם, התגלעו עימותים בין פלסטינים לבין כוחות ביטחון ישראלים שאבטחו את כניסת המתפללים. במהלך העימותים נהרג אחמד אמג’ד שחאדה, בן 16 ממחנה הפליטים בלאטה בשכם. התארגנות “גוב האריות” פירסמה מודעת אבל על מותו של פעיל ההתארגנות הצעיר (במקור: שבל אלערין). לשחאדה נערכה הלוויה המונית, מצחו עוטר בסרט של התארגנות “גוב האריות” וגופתו נעטפה בדגל ההתארגנות.
מרכז המידע למודיעין ולטרור
4.12.22

מבדיקה עולה שנער נוסף, ששמו פורסם ברשימת הילדים ההרוגים במבצע “שומר החומות” בניו יורק טיימס, היה פעיל הזרוע הצבאית של חמאס. הרשימה כללה שמונה פלסטינים בני 17 ומטה שנהרגו מאש ארגוני הטרור הפלסטיניים.

מיד לאחר תום מבצע “שומר החומות” פרסם הניו יורק טיימס בעמוד השער שלו רשימה ובה תמונות של הילדים והנערים שנהרגו ברצועת עזה (ובישראל) במהלך ימי מבצע “שומר החומות” תחת הכותרת “”מחיר המלחמה- 67 ילדים הרוגים בעזה”. ברשימה פורסמו 67 שמות של ילדים ונערים עד גיל 17 שעל פי העיתון נהרגו במהלך ימי המבצע. שני ילדים המופיעים ברשימה הם ישראלים ו-65 פלסטינים.
מרכז המידע למודיעין ולטרור
8.6.21

הרשות הפלסטינית ממשיכה לבחון “דרכים עוקפות” להעברת תשלומים לאסירים ולמשפחות השהידים לאחר שהקמת בנק העצמאות ירדה מהפרק

ב-1 ביוני 2020 אישרה ממשלת הרשות הפלסטינית הקמת מוסד בנקאי ממשלתי שלא יהיה קשור למערכת הפיננסית העולמית, אשר באמצעותו תבצע הרשות הפלסטינית את תשלום המשכורות למשפחות השהידים, לאסירים ולאסירים המשוחררים. אולם לאחרונה, כחצי שנה לאחר החלטת הממשלה, נקלעה הקמת הבנק למבוי סתום ולמעשה ירדה מהפרק. עתה בוחנת הרשות הפלסטינית חלופות להעברת הכספים.
מרכז המידע למודיעין ולטרור
24.1.21
bottom of page