top of page

עדכונים ומחקרים אחרונים

חפש
איפוס

חיפוש לפי:

תוצאות

32

הפלסטינים מעולם לא התכוונו לעשות שלום עם ישראל

תהליך השלום עם הפלסטינים, המוכר כתהליך אוסלו, שונה מאוד משני הסכמי השלום שעשתה ישראל עם ירדן ועם מצרים: שלא כהסכמי השלום עם מדינות ערב ועם הפלסטינים, הסכם זה לא היה כן, ומבחינת אש״ף היה מדובר בהונאה.
פנחס ענברי
קרא עוד
4.9.23

השחיתות ברשות הפלסטינית והשפעתה על תהליך השלום

כמעט שלושה עשורים לאחר הקמתה, הרשות הפלסטינית ומוסדותיה ממשיכים להתנהל בשחיתות ללא רסן. לכך יש השפעה שלילית רבת־עוצמה על אמון הציבור הפלסטיני במדיניות ובהחלטות של מנהיגיו.
ח׳אלד אבו טועמה
קרא עוד
4.9.23

ציות פלסטיני להסכמי אוסלו: סקירה משפטית

לקראת יום השנה השלושים להסכמי אוסלו ולנוכח אופיים הייחודי והמורכב של היחסים בין הפלסטינים לישראל, ראוי להרהר בכמה מהסוגיות המשפטיות המרכזיות בנוגע לתוקף ההסכמים, ליישומם ולציות להם.
אלן בייקר
קרא עוד
4.9.23
bottom of page