top of page

בכיר בפת"ח קרא לפלסטינים לבצע פיגוע כדי לבטל את כנס השואה הבינ"ל

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
21.1.20

רב כינוס פורום השואה הבינלאומי בירושלים, בכיר בתנועת פת"ח קורא במאמר בביטאון הרשות הפלסטינית לפיגוע: "ירייה אחת תשבש את הטקס וגופה אחת תגרום לביטולו"

bottom of page