top of page

בעל טור פלסטיני: להעניש פלסטינים המבקרים באתרי השואה

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
15.1.24

במאמר באתר "פלסטין", המקורב לחמאס, ב-23.5.2013, יוצא בעל הטור ד"ר עצאם שאור, נגד ביקורי ערבים באתרי ההשמדה של היהודים באירופה. במאמרו, נאחז שאור בדברים שאמר חה"כ משה פייגלין ולפיהם "יאסר ערפאת אחראי לרצח יותר אזרחים ישראלים ויהודים מכל אדם אחר מאז היטלר" [1] תוך הטייתם, וטען כי הם מפריכים את הטענה שששה מיליון יהודים מתו בשואה.

bottom of page