top of page

דעה: סימנים של חולשה

הביטחוניסטים
10.1.24

טבח ה-7 באוקטובר ותוצאותיו הקשות נעוצים בכשל מחשבתי ארוך שנים. זוהי קריאת השכמה מתפיסה מערבית שגויה שחדרה ב-30 השנים האחרונות הן לדרג המדיני והן לדרג הצבאי. אז איך הכול התחיל?

bottom of page