top of page

הביקור החריג של האלוף בארה"ב - והדרישה להגדיל את הסיוע לעזה

Ynet
4.2.24

מתאם פעולות הממשלה בשטחים רסאן עליאן שב מדיונים עם בכירי האו"ם והממשל האמריקני, שעוקבים בדאגה אחר חסימת משאיות הסיוע על ידי המפגינים. במוקד הדיונים: חיזוק התיאום עם גורמי משילות בעזה - שעשוי לקבע בשטח את גרעין השליטה הפנים עזתי-פלסטיני ביום שאחרי המלחמה

bottom of page