top of page

הועידה השישית של קמפיין BDS הפלסטיני, שהתקיימה בראמאללה: ההחלטות ומשמעותן

מרכז המידע למודיעין ולטרור
7.1.24

הוועדה הלאומית הפלסטינית של קמפיין BNC1) BDS) קיימה ב-16 במרץ 2019 וועידה, השישית במספר, באלבירה[2]. בוועידה השתתפו פעילי קמפיין BDS הפלסטיני, נציגי אש”ף ופתח ונציגי תנועת היוזמה הלאומית

bottom of page