top of page

התוכנית לארכיטקטורה חדשה של הרשות הפלסטינית בעזה חלק א’ – הרשות הפלסטינית

הביטחוניסטים
2.5.24

המלחמה ברצועת עזה העלתה מחדש את העניין הפלסטיני לסדר היום העולמי, ובעיקר הערבי. מדינות ערב המתונות רואות במלחמה איום חמור על שלום האזור אך גם מנוף לפתרון כולל ל”בעיה הפלסטינית”, וכך הן משתלבות בחזון הממשל האמריקאי להביא לכינונה של “רשות פלסטינית מתחדשת”. נייר זה יציג שורת התפתחויות ויצביע על המהלכים הנרקמים, על פי מקורותינו, מאחורי הקלעים של התוכנית לארכיטקטורה חדשה של הזירה הפלסטינית. הנייר – שחלקו הראשון יעסוק ברשות הפלסטינית וחלקו השני בחמאס – מביא שורה של גילויים חדשים שנחשפים כאן לראשונה.

bottom of page