top of page

וועידה פלסטינית, ראשונה מסוגה, להתנעת פעילות ל”מאבק באפרטהייד” ולהכפשת ישראל

מרכז המידע למודיעין ולטרור
7.1.24

ב-11 בדצמבר 2022 התקיימה באלבירה “הוועידה הלאומית הראשונה נגד האפרטהייד”, שאורגנה ע”י המחלקה למאבק באפרטהייד באש”ף שהוקמה ככל הנראה ביולי 2022 ובראשה עומד רמזי רבאח, בכיר בחזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין

bottom of page