top of page

חתונת הדמים של נתניהו וקטר / פרסום חוזר

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
15.1.24

בראיון לשבועון הקיבוצי "הזמן הירוק", מנתח ראש מכון ממרי יגאל כרמון, את הרקע למבצע "שומר החומות", מהלכו ותוצאותיו. לדבריו, את האש הציתו שלוש פרובוקציות מבית, שאפשר היה להימנע מהן ואולם האסון נעוץ במדיניותו של נתניהו, שאפשר לחמאס להקים אימפריה צבאית בעזה בכספים של האמירות, תומכת ארגוני הטרור האסלאמי בעולם - קטר

bottom of page