top of page

יומון הרש"פ: ישו היה "השהיד הראשון", סמל למאבק הפלסטיני במסלפי היהדות, שצלבוהו

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
14.1.24

יומון הרש"פ לרגל חג המולד: ישו היה "השהיד והפידאי הראשון", "בנה הנאמן של פלסטין", סמל למאבק הלאומי הפלסטיני במסלפי היהדות שרדפוהו וצלבוהו

bottom of page