top of page

מבט לטרור ולסכסוך הישראלי-פלסטיני (16 באפריל- 7 במאי 2024)

מרכז המידע למודיעין ולטרור
7.5.24

פעולות ביטחון נמשכו וכללו עצירת פיגועים בטולכרם, ג'נין וחברון, והשלכת חבורת טרור של חמאס. הרשות הפלסטינית המשיכה במאמצים בינלאומיים להשגת הפסקת אש והביאה להסדר עם צה"ל, ובנוסף ביקשה סיוע כספי להתמודדות עם מצבה הכלכלי.

bottom of page