top of page

מה קורה עם הנוצרים הפלסטינים?

הביטחוניסטים
9.6.24

המידע המוטעה שמפורסם בתקשורת האמריקנית ומצבם האמיתי של הנוצרים שחיים בשטחי הרש”פ

המאמר דן במצבם של הנוצרים הפלסטינים ומפריך את הטענה כי ישראל אחראית להידלדלותם. הוא מציין שהקהילה הנוצרית בישראל גדלה בשנים האחרונות, בעוד שבשטחים שבשליטת הרשות הפלסטינית הנוכחות הנוצרית ירדה משמעותית. המאמר מדגיש שהפלסטינים הנוצרים נרדפים על ידי הרש”פ וארגונים איסלאמיים, וכתוצאה מכך רבים מהם מהגרים לישראל, שם הם נהנים מחופש פולחן וביטחון אישי.

לקריאה נוספת, ניתן לעיין במאמר המלא כאן.

bottom of page