top of page

נציג פת"ח בפולין: ישראל מנפחת את מספר הקורבנות היהודים בשואה, להצדקת פשעיה

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
14.1.24

לקראת ציון יום השנה לשחרור מחנה אושוויץ ב-27.1.20, פרסם ד"ר ח'ליל נזאל, מזכיר סניף פת"ח בפולין, מאמר ביומון הרש"פ "אל-חיאת אל-ג'דידה", שבו מצד אחד, הכיר בסבל הנורא שפקד אז את יהודי אירופה והסתייג מפשעי הנאצים נגדם, אך מצד שני, הדגיש כי סבל זה לא היה מנת חלקם של היהודים בלבד אלא גם של אזרחי מדינות אירופה וכי במהלך מלחמת העולם השנייה בוצעו פשעים נוראים נוספים דוגמת הטלת פצצות האטום על יפן, השמדת וורשה בשנת 1944 ואונס נשים גרמניות בידי חיילי הצבאות שהתקדמו לעבר ברלין.

bottom of page