top of page

פובלציסט פלסטיני: היהודים עושקים את הגרמנים ע"י שקר השואה

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
15.1.24

במאמר תחת הכותרת "מתי ישחררו היהודים את גרמניה?" שפורסם ב-25.2.14 באתר המקורב לחמאס, טען הפובליציסט וראש עיריית ח'אן יונס לשעבר, פאיז אבו שמאלה, כי גרמניה שבויה בזיכרון השואה, אותה תאר כ"שקר", ואינה יכולה להשתחרר ממנו, שכן היהודים כובשים את נפשם של הגרמנים. לראייה, טען אבו שמאלה כי גרמניה חזרה בה מניסיונותיה להתנות את תשלום הפיצויים לניצולי השואה בהפסקת הבנייה בהתנחלויות.[1]

bottom of page