top of page

שימוש ברשתות החברתיות בקרב הציבור הפלסטיני – נתונים ותובנות

מרכז המידע למודיעין ולטרור
7.1.24

חברת IPOKE, חברה פלסטינית מעזה אשר עוסקת בעיקר בתחום השיווק הדיגיטלי, ומחקרי רשת, פרסמה זו השנה השביעית דו”ח שנתי אודות “המציאות הדיגיטלית בשטחי פלסטין”. הדו”ח, שמתייחס לשנת 2022, בוחן את הרגלי הצריכה של הציבור הפלסטיני ברשתות החברתיות על פי פילוחים שונים כגון גיל, מקום מגורים, מגדר, זמני פעילות ברשת ועוד.

bottom of page