top of page

תיאטרון הטרור: על ההסברה הפלסטינית ההפוכה

הביטחוניסטים
22.5.24

אחר טבח ה-7 באוקטובר הזדעזעה הקהילה הבינלאומית מן הזוועות המחרידות שבוצעו על ידי חמאס, הג’האד האסלאמי ואזרחים פלסטינים שהשתתפו בטבח. ההשוואות בין חמאס לדאע”ש ולנאצים העניקו לישראל תמיכה בינלאומית נרחבת ואור ירוק לפעול בעזה במטרה למוטט את חמאס ולהשיב את החטופים הביתה. ההסברה הישראלית מצאה אוזן קשבת, מכיוון שמרבית חברות הקהילה הבינלאומית התקשו לתמוך בצד הפלסטיני שביצע זוועות בלתי אנושיות אלה.

ב-7 באוקטובר, העולם הזדעזע לנוכח הזוועות שבוצעו על ידי חמאס, הג’האד האסלאמי ואזרחים פלסטינים במהלך טבח מחריד. ההשוואות בין חמאס לדאע”ש ולנאצים שהופצו בעקבות האירועים, העניקו לישראל תמיכה בינלאומית רחבה ואפשרו לה לפעול בעזה בניסיון למוטט את חמאס ולהחזיר את החטופים. במקביל, ההסברה הישראלית הצליחה למצוא אוזן קשבת בעולם, שכן רוב מדינות הקהילה הבינלאומית גינו את הזוועות שבוצעו ולא יכלו לתמוך בצד הפלסטיני. אולם, חמאס והרשות הפלסטינית הבינו שעליהם לשנות את דעת הקהל העולמית שהוקיעה אותם, ולכן פנו לאסטרטגיה של "הסברה הפוכה" בניסיון לערער את הלגיטימיות של ישראל ולמתג את עצמם כקורבנות בסכסוך המתמשך. מאמר זה יבחן את השיטות בהן משתמשים חמאס והפלסטינים כדי לשנות את הנרטיב הבינלאומי ולזכות בתמיכה עולמית מחודשת.

bottom of page