top of page

30 שנה לאוסלו: הכישלון הגדול, הפתרונות האפשריים דבר יו”ר תנועת הביטחוניסטים

אמיר אביבי, הביטחוניסטים
10.1.24

בספרה “מצעד האיוולת” מפרטת ההיסטוריונית והעיתונאית זוכת הפוליצר, ברברה טוכמן, תופעה שבה ממשלות נוקטות מדיניות שנוגדת את האינטרסים שלהן עצמן. כדי שאיוולת תהיה מוגדרת כך, על המדיניות הננקטת לעמוד בשלושה תנאים: הראשון, חובה שתוצאותיה השליליות ייראו בזמנה ולא בראייה שלאחר מעשה.

bottom of page