top of page

אשליית שתי המדינות

מידה
14.2.24

ראה שכולם יודעים מהי התשובה לסכסוך הישראלי-פלסטיני: "פתרון שתי המדינות". זו הייתה הדעה הרווחת במשך עשורים, עוד בטרם הסכמי אוסלו, ודרך כל הוועידות הבינלאומיות, "מפת הדרכים" ומאמצים אחרים שהשקיעו שלל נשיאים אמריקנים ויועציהם הנלהבים במה שנקרא "תהליך השלום".

bottom of page