top of page

האו”ם נגד השלום?

מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים
20.6.24

הכתבה עוסקת בהתנגדות האו"ם לשלום עם ישראל והפלסטינים. היא מנתחת את הגישות של האו"ם והחלטותיו בנוגע להקמת מדינה פלסטינית ומדגישה את ההשפעה השלילית על תהליך השלום, כולל אזכור של תוכנית השלבים ואינתיפאדות.

הכתבה טוענת שהאו"ם אינו תומך בשלום אמיתי עם ישראל והפלסטינים. היא מבקרת את הגישות וההחלטות של האו"ם בנוגע להקמת מדינה פלסטינית, ומציינת את ההשפעות השליליות על תהליך השלום. הכתבה מתייחסת לתוכנית השלבים, הסכמי אוסלו והאינתיפאדות, ומסבירה כיצד תמיכת האו"ם בגורמים כמו חמאס מערערת את הסיכויים להשגת שלום יציב.

לקריאת המאמר המלא

bottom of page