top of page

האם נראה עוד ניסיון להעביר כספים לרש"פ?

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מוריס הירש
5.1.24

אחת מהפרות הרש"פ המרכזיות והחמורות של הסכמי אוסלו היא מדיניותה, שחלקה אף מעוגן בחוק של הרש"פ, לשלם תגמולי טרור למחבלים.

bottom of page