top of page

כותב פלסטיני: האם אובמה מודע לשימוש של היהודים בדם הנוצרי?

המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
15.1.24

מאמר ביומון ירדני: האם אובמה שחוגג את סדר פסח מודע לשימוש שעשו היהודים בדם הנוצרי?

bottom of page