top of page

מחיר הדמים של הצלת הרש"פ מקריסה כלכלית על ידי ממשלת ישראל

מוריס הירש, מבט לתקשות פלסטינית
11.4.23

הרצח של לוסי, רינה ומאיה דיי, מביא לארבעים ותשעה את מספר הישראלים שנרצחו בידי מחבלים פלסטינים מסוף אוגוסט 2021, מאז שממשלת ישראל הצילה את הרש"פ מקריסה כלכלית.

bottom of page