top of page

פרס לחמאס: על הכרת ספרד, אירלנד, נורווגיה וארמניה במדינה פלסטינית

הביטחוניסטים
7.7.24

מאמר זה מנתח את ההשלכות הכלכליות והחברתיות של תשלומי התמיכה למחבלים ומשפחותיהם על ידי הרשות הפלסטינית, ומדגיש את הצורך הדחוף בשינוי מדיניות זה למען קידום שלום וביטחון באזור.

המאמר בוחן את השפעת המדיניות של הרשות הפלסטינית לתשלום למשפחות מחבלים, המתוארת כ"תשלום על טרור". הוא מדגיש כיצד מדיניות זו מעודדת אלימות, מסכנת חיי ישראלים, ופוגעת במאמצי השלום. כמו כן, המאמר מציין את עלויות התשלומים הגבוהות ואת הכשלון הבינלאומי בהפעלת לחץ מספק לשינוי המדיניות. לבסוף, הוא קורא לפעולה דחופה מצד הקהילה הבינלאומית להפסקת התמיכות הכספיות למחבלים ולמשפחותיהם.

bottom of page