top of page

שערורייה: הצלב האדום מאפשר את תגמולי הטרור למחבלים פלסטינים

מבט לתקשות פלסטינית
13.3.24

הרשות הפלסטינית (הרש"פ) מתגמלת את כל המחבלים הכלואים במשכורות חודשיות, כפי שמוגדר ב-" חוק האסירים והמשוחררים מספר 19 לשנת 2004 " (של הרש"פ)

bottom of page